Ministerie BZK

Concept - Ontwerp - Opmaak

Ontwerp en opmaak van de omslag en het binnenwerk van het wetenschappelijke boek ‘Regie over volkshuisvesting’. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.